Deutsch

Privacy Statement

Door gebruik te maken van onze website gaat u akkoord met het gebruik van uw persoonsgegevens, zoals omschreven in deze privacyverklaring. Wij verwerken persoonsgegevens uitsluitend in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Privacy voorop

VPG respecteert de privacy van alle websitebezoekers. De persoonsgegevens die u op deze website achterlaat worden dan ook zorgvuldig en vertrouwelijk behandeld. Wij gebruiken alleen gegevens die uitdrukkelijk en vrijwillig zijn gegeven door personen die onze website bezoeken, informatie aanvragen en/of zich registreren. VPG neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, en andere ongewenste handelingen met persoonsgegevens tegen te gaan. 

Doeleinden

Er zijn verschillende doeleinden waarvoor VPG uw persoonsgegevens verzamelt en verwerkt. In het kader van haar dienstverlening verzamelt en verwerkt VPG persoonsgegevens van u:

  • Wanneer u contact heeft met VPG. Dit contact kan telefonisch zijn, maar hieronder verstaan wij ook indien u ons via e-mail benadert.
  • Voor de uitvoering van een overeenkomst indien deze met u is gesloten. In het kader van het uitvoeren van een overeenkomst kan VPG in voorkomend geval uw persoonsgegevens aan een derde die betrokken is bij de uitvoering van de overeenkomst verstrekken.
  • Voor interne analyses voor procesverbetering, de ontwikkeling van producten en diensten en marktonderzoek.

Bewaren van persoonsgegevens

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk. Dat wil zeggen dat wij gegevens bewaren zolang dat nodig is om de door u gevraagde dienst te leveren. Uitgezonderd hiervan zijn de gegevens die wij langer moeten bewaren, omdat de wet ons dit verplicht. 

Delen van persoonsgegevens

VPG verstrekt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met organisaties die uw gegevens verwerken in onze opdracht sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. VPG blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Recht op inzage, correctie, verwijdering, dataportabiliteit van uw gegevens

U heeft het recht om te vragen om inzage in, correctie, verwijdering of dataportabiliteit van uw gegevens. U kunt deze opvragen middels e-mailadres zoals opgenomen onderaan deze cookieverklaring. Om misbruik te voorkomen kunnen wij u daarbij vragen om uzelf te identificeren. Het is niet toegestaan om gegevens van andere personen in te zien.

Vacatures en solliciteren

Indien u zoekt naar of solliciteert op vacatures of een open sollicitatie verzendt, verstrekt u op eigen initiatief persoonlijke gegevens. Deze slaan wij op in een beveiligde omgeving en zijn slechts toegankelijk voor een beperkte groep professionals binnen VPG. 

Cookies

VPG gebruikt alleen technische en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van de browser verwijderen. Voor meer informatie over het gebruik van onze cookies kunt u de “Cookie Statement” van VPG raadplegen. 

IP-adres en domeinnaam

Voor beveiliging en optimalisering van de website registreren wij uw IP-adres en domeinnaam. Wij bekijken ook met welke type browser u onze website benadert. Dit doen wij om de faciliteiten en functies aan te passen aan de apparatuur van u als bezoeker om te voorkomen dat onze website niet goed leesbaar is. Deze informatie is eigendom van VPG. De informatie die wordt verzameld, wordt gebruikt om onze dienstverlening en marketingactiviteiten te verbeteren. Deze informatie wordt in geen geval aan derden verstrekt, tenzij dit wettelijk verplicht of toegestaan is.

Websites van derden

Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen namelijk niet garanderen dat deze websites op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Lees altijd voor gebruik van de desbetreffende website de bijbehorende privacyverklaring. Hierin staat meer informatie over de manier waarop zij met uw gegevens omgaan.

Deel uw mening met VPG

Uw mening is belangrijk voor ons. Wij hechten dan ook veel waarde aan uw oordeel over onze website. Heeft u vragen, opmerkingen of suggesties? Neem dan contact met ons op. Vanzelfsprekend helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Mocht u er desondanks toch niet samen met ons uitkomen, dan heeft u op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. VPG kan deze privacyverklaring wijzigen. We raden u dan ook aan deze verklaring regelmatig te lezen. Zo blijft u op de hoogte van eventuele wijzigingen.

VPG Scheepsservice B.V. 

Handelsweg 75 
6541 CS Nijmegen 

Telefoon
024 - 373 19 19 

Email
info@vpgscheepsservice.nl 

Brochure
Download onze brochure (pdf)

Contact?
Heeft u vragen? Neem dan gerust contact met ons op!

Facebook
Volg ons ook op Facebook