Nederlands Deutsch

Disclaimer

De website www.vpgscheepsservice.nl en de meeste onderdelen (tekst, foto's en filmpjes) zijn eigendom van VPG Scheepsservice B.V. .

Het is niet toegestaan (een deel van) deze site over te nemen, te vermenigvuldigen of op welke wijze dan ook te verspreiden of openbaar te maken zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van VPG Scheepsservice B.V. .

De informatie op deze website wordt met zorg samengesteld. Desalniettemin is het mogelijk dat deze informatie onvolledig is en/of onjuistheden bevat. VPG Scheepsservice B.V. sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, voortvloeiende uit het gebruik van deze website.

Alle informatie op deze website kan ieder moment zonder nadere kennisgeving worden gewijzigd. VPG Scheepsservice B.V. is niet verantwoordelijk voor de meningen van derden die op de site worden getoond.

Hyperlinks die leiden naar externe websites buiten het domein www.vpgscheepsservice.nl zijn geen eigendom van VPG Scheepsservice B.V. VPG Scheepsservice B.V. aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van de inhoud van websites die niet door VPG Scheepsservice B.V. worden onderhouden.

VPG Scheepsservice B.V.

Handelsweg 75
6541 CS Nijmegen

Telefoon: 024-373 19 19
Email: info@vpgscheepsservice.nl

Download onze brochure (pdf)

Contact

Volg ons ook op Facebook

Algemene voorwaarden

Alle overeenkomsten, werkzaamheden en diensten die VPG Scheepsservice B.V. sluit, aanbiedt of verricht geschieden uitsluitend onder toepassing van de Algemene werfvoorwaarden VNSI 10april 2000. U kunt een exemplaar daarvan hierbij in pdf downloaden. Daarvoor is het programma Adobe Acrobat Reader nodig, hetwelk u gratis kunt downloaden van adobe acrobat reader

Bekijk onze Algemene voorwaarden.